Categories
ข่าวการเมือง ข่าวประเด็นร้อน

เพื่อนพ้องน้องพี่ ยุทธการ “ถลกหนังฤาษีกินเ..หี้ย”

บทความโดย…ปูนนกยุทธการขึ้นเขายายเที่ยงของคนเสื้อแดงเมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมานี้   ผ่านไปอย่างตื่นเต้นและเรียบร้อยดี….ได้ทำการเปิดหมู่บ้านที่ 11 ขึ้นมาใหม่  โดยใช้ชื่อว่า  “หมู่บ้านสองมาตรฐาน”  ซึ่งบ้าน 3 หลังที่สร้างใหม่นี้ก็อยู่ติดกับบ้านพักของ  พล.อ. สุรยุทธ  จุลานนท์  บนเขายายเที่ยงนั่นเอง….

เมื่อได้เห็นความมีสองมาตรฐานที่เกิดขึ้นในประเทศนี้  และการสร้างภาพว่าเป็นผู้มีจิตใจงดงาม, สมถะน่าเคารพยกย่องของ  พล.อ. สุรยุทธ  ขณะที่ตนเองซึ่งเป็นประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่าเขาใหญ่และกลับใช้อำนาจนั้นสร้างบ้านในพื้นที่ป่าสงวนเขาใหญ่เสียเอง…ทำให้นึกถึงชาดกเรื่อง    “ฤาษีกินเ..ห้ย”   ขึ้นมาทันที…ซึ่งในชาดกได้บันทึกไว้ดังนี้ว่า…….

ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภกับภิกษุผู้หลอกลวงรูปหนึ่ง  และได้ทรงตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า…

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีดาบสผู้มีตบะกล้าตนหนึ่ง เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน จึงได้สร้างศาลาไว้ให้ที่ชายป่าแห่งหนึ่งใกล้บ้าน ครั้งนั้น พระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นเ..ห้ยตัวหนึ่ง อาศัยอยู่ที่จอมปลวกแห่งหนึ่ง ใกล้ที่จงกรมของดาบสนั้น มันจะไปหาดาบสวันละสามครั้งเป็นประจำทุกวัน เพื่อฟังธรรม ไหว้ดาบสแล้ว จึงกลับไปอยู่ที่อยู่ของตน

ต่อมาไม่นาน ดาบสนั้น ได้อำลาชาวบ้านไปที่อื่น ได้มีดาบสโกงตนหนึ่ง เข้ามาอาศัยในศาลานั้นแทน เ..ห้ยพระโพธิสัตว์ก็คิดว่า แม้ท่านผู้นี้ก็ทรงศีลเหมือนกัน จึงไปหาดาบสนั้นเช่นเดิม

อยู่มาวันหนึ่ง ฝนได้ตกมาในฤดูแล้ง ฝูงแมลงเม่าได้พากันบินออกจากจอมปลวกเป็นจำนวนมาก ฝูงเ..ห้ยก็ได้ออกมากินแมลงเม่าเหล่านั้น พวกชาวบ้านพากันออกมาจับเ..ห้ยแล้วปรุงเป็นอาหาร รสอร่อยนำมาถวายดาบส ดาบสได้ฉันเนื้อนั้นแล้วติดใจในรส เมื่อทราบว่าเป็นเนื้อเ..ห้ย จึงคิดได้ว่า

” มีเ..ห้ยใหญ่ตัวหนึ่งมาหาเราเป็นประจำ เราจะฆ่ามันกินเนื้อ “

จึงให้ชาวบ้านเอาเครื่องปรุงมาไว้ให้ ได้นั่งถือค้อนห่มคลุมผ้าอยู่ที่ประตูศาลา

เย็นวันนั้น เ..ห้ยโพธิสัตว์ ได้ไปหาดาบสตามปกติ ได้เห็นท่านั่งที่แปลกของดาบส คิดว่า ” วันนี้ดาบส นั่งท่าที่ไม่เหมือนวันก่อน นั่งชำเลืองเราเป็นประจำ ” จึงไปยืนดูอยู่ใต้ทิศทางลม ได้กลิ่นเนื้อเ..ห้ย จึงทราบว่า ” ดาบสโกงนี้ คงฉันเนื้อเ..ห้ย ติดใจในรสแล้ว คราวนี้ หวังจะตีเรา เอาเนื้อไปแกงเป็นอาหารแน่ๆ ” จึงไม่ยอมเข้าไปใกล้ ถอยกลับแล้ววิ่งหนีไป

ฝ่ายดาบสโกงทราบว่าเ..ห้ยรู้ตัวไม่ยอมมาแล้ว จึงลุกขึ้นขว้างค้อนตามหลังไป ค้อนได้ถูกเพียงหางเ..ห้ยเท่านั้น เ..ห้ยได้หลบเข้าไปในจอมปลวกอย่างรวดเร็ว โผล่เพียงศีรษะออกมาเท่านั้น กล่าวติเตียนดาบสด้วยคาถานี้ว่า

” นี่เจ้าผู้โง่เขลา จะมีประโยชน์อะไรแก่เจ้า ด้วยชฎาและการนุ่งห่มหนังเสือเหลือง แต่ภายในของเจ้าแสนจะรกรุงรัง เจ้าดีแต่ขัดสีภายนอกเท่านั้น “

*** เรื่องที่๘ ในอสัมปทานวรรค หน้า ๕๔๗-๕๕๐ พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่๒***

การขึ้นไปบนเขายายเที่ยงของกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นเป็นการต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์..เพื่อแสดงให้คนในประเทศนี้และต่างประเทศได้เห็นถึงความ  สองมาตรฐานของระบบยุติธรรมที่อยู่ภายใต้การปกครองของพลพรรคอมาตย์ที่สยายปีกแห่งอำนาจปกครองประเทศไทยอยู่ในขณะนี้…เป็นการฉีกหน้ากากคุณธรรมของบุคคลที่ใครต่อใครในประเทศพากันยกย่องว่า  “เป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดิน”   นั้น…ที่จริงแล้วก็เป็นเพียงแค่    “ฤาษีที่หาโอกาสกินเ..ห้ย”    เท่านั้นเอง…

เวลานี้คนเสื้อแดงที่เคยได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยามจากผู้มีอำนาจบารมีทั้งหลายว่า   เป็นเพียงผู้ที่รับเศษเงินของ ท่านนายกทักษิณ   มาสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศ….คนเสื้อแดงในปัจจุบันกลายเป็นประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ไปแล้ว   และพวกเขากำลังทวงคืนอำนาจที่ถูกพวกอมาตย์ยึดเอาไปภายหลังจากการปฏิวัติปี 2475 ได้ไม่นาน…

หลังจากการรวมพลกันของกลุ่มคนเสื้อแดงที่  โบนันซ่า  เขาใหญ่   มาจนถึงยุทธการถลกหนังฤาษีกินเ..ห้ย  ที่เขายายเที่ยง   เวลานี้คนเสื้อแดงซึ่งก็คือประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศได้รับทราบถึงความเป็นจริงที่ถูกปกปิดมาช้านาน…ประชาชนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ  ที่พวกเขาได้รับรู้รับทราบถึงการถูกเอารัดเอาเปรียบของกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ถือว่าเป็นคนชั้นสูงของประเทศนี้..และไม่มีใครทำอะไรได้.. 

การใช้อำนาจอิทธิพลที่เรียกได้ว่าเป็น  “อำนาจมืด”   เข้าครอบครองและเอารัดเอาเปรียบสูบเลือดเนื้อประชาชนไทยมาโดยตลอดหลายสิบปีนั้น…ได้ถูกเปิดเผยจนหมดเปลือกล่อนจ้อนในขณะนี้…คงจะถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงให้มาเป็นของประชาชนไทยอย่างแท้จริงเสียที…

ยุทธการ “ถลกหนังฤาษีกินเ..ห้ย”   ที่เขายายเที่ยงที่เกิดขึ้นนี้   เป็นเพียงแค่  “น้ำจิ้ม”    ของการต่อสู้ที่จะรุนแรงและเข้มข้นขึ้นจากนี้ต่อไป..  การต่อสู้ระหว่างชนชั้นที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้…ถ้าเป็นการสงครามจริงก็จะถึงขั้น  “ติดดาบปลายปืน”   กันแล้ว   ไม่มีใครยอมถอยอีกต่อไป… 

สำหรับอมาตย์ถ้าพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้   ก็คงไม่มีที่อยู่สำหรับประเทศนี้ต่อไป…และแน่นอนสำหรับพี่น้องประชาชนไทยถ้าพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้…ก็คงต้องตกเป็นไพร่ทาสของอมาตย์ต่อไปอีกจนถึงชั้นลูกชั้นหลานอีกนานเท่านาน…. 

ด้วยเหตุนี้สำหรับประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลาย…ขอให้รักษาตัวให้พร้อมทั้งกายและใจ   เพื่อเข้าสู่สงครามชนชั้นขั้นแตกหักในอีกไม่นานที่จะถึงนี้…

ปูนนก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *