Categories
ข่าวประเด็นร้อน

ประชาชนวิเคราะห์ข่าว ใจ อึ้งภากรณ์

วันครบรอบห้าปีรัฐประหาร ๑๙ กันยา ควรเป็นวันที่มีการนำนาย สนธิ บุญยรัตกลิน มา ขึ้นศาลในข้อหากบฏต่อประชาชนและล้มล้างรัฐธรรมนูญ และควรเป็นวันที่มีการนำนาย ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขึ้นศาลในฐานะเข่นฆ่าประชาชนมือเปล่าอีกด้วย

แต่วันนี้เราเห็นปรากฏการณ์ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ที่มองว่าคนเสื้อแดงเป็นแค่ไพร่ หรือฝุ่นใต้ตีน เมื่อยิ่งลักษณ์ควงนายทหารมือเปื้อนเลือด ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปดูสภาพน้ำท่วมในต่างจังหวัด การกระทำนี้เป็นการก้มหัวให้อำนาจทหาร และฟื้นความชอบธรรมให้ทหารที่ไม่เคยเคารพประชาธิปไตย พร้อมกันนั้นเราเห็นรัฐมนตรีใหม่หลายคนออกมาปกป้องการใช้กฏหมาย 112 ที่เป็นเสาค้ำสำคัญเพื่อปกป้องทหาร กษัตริย์ เผด็จการ และความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

นี่คือสาเหตุที่คนเสื้อแดง ในส่วนก้าวหน้า ที่ต้องการประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นธรรม จะต้องรวมตัวกันให้เข้มแข็งและอิสระจากอำมาตย์และเพื่อไทย เพื่อเคลื่อนไหวต่อไป ภาระของเรายังไม่จบสิ้น

ลัทธิหรือปรัชญา “ความเสมอภาค” เป็นอาวุธทางความคิดที่สำคัญที่สุดในการทำลายลัทธิอภิสิทธิ์ชนของอำมาตย์ ที่เป็นฐานรับรองความย่ำแย่ของสังคมเรามานาน

อำมาตย์ ทำรัฐประหารเพราะมองว่าพลเมือง ส่วนใหญ่ “ต่ำและโง่เกินไป” “ไม่ควรมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกรัฐบาล” อำมาตย์ เกลียดชังการที่รัฐบาลไทยรักไทยในอดีตนำภาษีประชาชนมาบริการประชาชน เช่นในระบบสาธารณะสุข เพราะอำมาตย์อยากเอาเงินภาษีพลเมืองมาใส่กระเป๋าของตนเอง มาเชิดชูตนเอง หรือ ซื้อเครื่องบินราคาเป็นล้านให้ตัวเองนั่ง อำมาตย์เกลียดระบบรัฐสวัสดิการ

ย้อนรอยบันทึกเหตุการณ์ในวันที่ 19 กันยายน 2549

เนื่องด้วยขณะนี้คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย”อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”
ซึ่งประกอบด้วย ผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติได้เข้าควบคุมสถานการณ์ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไว้ได้แล้ว และไม่มีการ
ขัดขวาง เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนในการให้
ความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวก
มา ณ ที่นี้ด้วย^
^
^
มาจากโทรทัศน์ ขึ้นเป็นระยะ

23.59 น. ผู้บัญชาทหารทุกเหล่าทัพเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระตำหนักจิครลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
00.24 น. มีรายงานการปะทะกันที่บริเวณกองพันทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์บางเขน
00.28 น. พลตรี ประพาส สกุนตนารถ ที่ปรึกษาททบ.๕ อ่านแถลงการประกาศกฎอัยการศึกบังคบใช้ทั่วประเทศตั้งแต่ ๒๑.๐๕ น.ของวันที่ ๑๙ กันยายน ๔๙

แถลงการณ์ฉบับที่2 คณะปฏิรูปการปกครองฯ
เมื่อเวลา 00.27 น. โฆษกคณะปฏิรูปการปกครองฯ (คนเดิม) ได้ออกแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งว่า คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แถลงการณ์ฉบับที่ 2 เรื่องห้ามการเคลื่อนย้ายกำลังทหาร ให้ทหารทุกนายไปรายงานตัว ณ ต้นสังกัด และห้ามเคลื่อนย้ายกำลังออกจากที่ตั้งปกติโดยเด็ดขาด ถ้าไม่ได้รับคำสั่งจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549

พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ เวลา 00.27 น.

ใน ฉบับที่สาม ยกเลิกการประกาศภาวะฉุกเฉิน ประกาศกฎอัยการศึกแทน ทั่วราชอาณาจักร ยกเลิกรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 16 พ.ศ.2540 ให้คณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร พ้นสภาพตามรัฐธรรมนูญ ศาลอื่นๆ ยกเว้นศาลรัฐธรรมนูญ ยังคงมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษา คณะองคมนตรี ยังทำหน้าที่ปกติ

v
v
v
v
แถลงการณ์ฉบับที่3 คณะปฏิรูปการปกครองฯ
เมื่อ เวลา 00.39 น. โฆษกคณะปฏิรูปการปกครองฯ (คนเดิม) ได้ออกแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งว่า ประกาศ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 3

ตามที่ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้ทำการยึดอำนาจการปกครองประเทศ เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อความสงบเรียบร้อยในการปกครองประเทศ

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงให้

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สิ้นสุดลง

2. วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญ สิ้นสุดลงพร้อมกับรัฐธรรมนูญ

3. องคมนตรี คงดำรงตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

4. ศาลทั้งหลาย นอกจากศาลรัฐธรรมนูญ คงมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมาย และตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549

ลงชื่อพล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน

หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขhttp://suannonweb.com/board/viewtopic.php?id=1376

23.59 น. ผู้บัญชาทหารทุกเหล่าทัพเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระตำหนักจิครลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
00.24 น. มีรายงานการปะทะกันที่บริเวณกองพันทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์บางเขน
00.28 น. พลตรี ประพาส สกุนตนารถ ที่ปรึกษาททบ.๕ อ่านแถลงการประกาศกฎอัยการศึกบังคบใช้ทั่วประเทศตั้งแต่ ๒๑.๐๕ น.ของวันที่ ๑๙ กันยายน ๔๙

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *